De toekomst van Twente

donderdag18 november20:00 uur
Datum en tijd:
donderdag18 november 202120:00 uur
Locatie:
Concordia Langestraat
Langestraat 56, 7511 HC Enschede
Thema:
Democratie en bestuur

Hoe komt er meer vaart in de aanpak van de klimaat – en energiecrisis en van nog enkele andere urgente grote opgaven waar ook de Twentse samenleving voor staat? En hoe krijgen de inwoners meer zeggenschap in die aanpak, zodat er meer draagvlak ontstaat voor dringend noodzakelijke maatregelen? Welk gezamenlijk toekomstbeeld voor Twente in 2050 hebben we daarbij voor ogen en wat zijn de eerste stappen op weg daar naar toe?                               

Dat zijn enkele kernvragen die Pakhuis Oost, Twentse Noabers, Regio Metropool en TKKR aan de orde willen stellen in zes bijeenkomsten over actuele concrete thema’s in Twente:

  1. Welke innovaties zijn cruciaal op weg naar een meer toekomst bestendige economie
  2. Hoe kunnen we de Twentse boeren helpen aan een blijvend goed verdienmodel als ze willen overgaan naar circulaire landbouw?
  3. Hoe laten we iedereen gelijkwaardig meedoen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en het sociale leven? 
  4. Wat is nodig om de kwaliteit van natuur en landschap te behouden en verbeteren?
  5. Hoe komen we tot een meer gedragen verandering van onze energievoorziening en hoe pakken we de klimaatcrisis aan?
  6. Hoe kunnen we met lef de democratie zodanig vernieuwen dat het samenspel en het vertrouwen tussen burger en politiek verbeteren? 

Start: 18 november onder voorbehoud.
Medio oktober  meer infortmatie op deze site.