Pakhuis Oost is het onafhankelijke platform in Twente voor maatschappelijk gesprek

Pakhuis Oost

Pakhuis Oost is het onafhankelijke platform in Twente voor maatschappelijk gesprek en organiseert debatten, filmavonden en fora met en voor burgers uit Twente over de toekomst van de regio.
Daarbij gaat het steeds over vragen als: waar willen we met Twente naar toe en wat is daar voor nodig?
Iedereen kan mee praten. Dat kan scherp en het mag schuren, maar respect en inhoud staan voorop.

Binnenkort bij Pakhuis Oost

 • di12nov2019
  19:30 uur | Balengebouw Maatschappelijke ontwikkelingen
  Woonbelemmering voor kwetsbare huurders
  Woonbelemmering voor kwetsbare huurders
  en slecht particulier verhuurderschap
  van woningen. Toegang gratis / vrije gift.
 • wo13nov2019
  19:30 uur | Balengebouw Duurzaamheid
  Biodiversiteit in de stad 2
  Deel twee van drie bijeenkomsten over "biodiversiteit in de stad".
  Nu met: Anneke Coops (landschapsarchitect Het Oversticht) en burgerinitiatieven uit Hengelo en Enschede.
 • di19nov2019
  19:30 uur | Concordia Economie
  Sorry we missed You
  Sorry we Missed You (film en debat)
 • wo27nov2019
  19:30 uur | Balengebouw Duurzaamheid
  Energietransitie
  In deze lezing gaat Jeroen Jansen (planoloog, oprichter en voorzitter van Coöperatie Enschede Energie) in op de wereldwijde aanleidingen voor- en gevolgen van- de klimaatverandering.
 • wo4dec2019
  20:00 uur | Balengebouw Duurzaamheid
  Bio diversiteit in de stad 3
  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Wetropolis https://www.wetropolis.nl/.   Zij is vooral bedoeld om de aandacht te richten op concrete mogelijkheden en de verschillende groepen en initiatieven meer met elkaar te verbinden. 
  Informatie over tijdstip, locatie en moderator worden nog nader bekend gemaakt.