Pakhuis Oost is het onafhankelijke platform in Twente voor maatschappelijk gesprek

Pakhuis Oost

Pakhuis Oost is het onafhankelijke platform in Twente voor maatschappelijk gesprek en organiseert debatten, filmavonden en fora met en voor burgers uit Twente over de toekomst van de regio.
Daarbij gaat het steeds over vragen als: waar willen we met Twente naar toe en wat is daar voor nodig?
Iedereen kan mee praten. Dat kan scherp en het mag schuren, maar respect en inhoud staan voorop.

Binnenkort bij Pakhuis Oost

 • wo27okt2021
  20:00 uur Maatschappelijke ontwikkelingen
  Laaggeletterdheid 2e bijeenkomst
  Laaggeletterdheid

  Een op de vier inwoners van Enschede heeft moeite met (begrijpend) lezen en schrijven. Niet alleen ouderen maar ook jongeren. Dat zorgt voor veel problemen en mogelijke achterstanden op vele gebieden. Het probleem bestaat al tientallen jaren, en het lijkt maar niet kleiner te worden. Is het gevoerde beleid op dat gebied dan niet juist? Is het niet genoeg? Of wordt de achtstand mede veroorzaakt doordat informatie en informatiebronnen complexer en digitaler worden?

  Pakhuis Oost en de Bibliotheek Enschede organiseren deze bijeenkomst.

  Woensdag 27 oktober 2021:
  Wat kunnen, moeten gemeentelijk overheid en maatschappelijke partners de komende tijd doen om de achterstand te verkleinen? Op welke manier kunnen we de inspanningen vergroten, of effectiever maken, om mensen te stimuleren tot verdere alfabetisering? En wat kunnen/moeten gemeente en instanties doen om hun communicatie eenvoudiger, begrijpelijker te maken?
  Inleiding door wethouder Arjan Kampman (Enschede) over de onlangs gepubliceerde nieuwe gemeentelijke voornemens  
  Marcel Garritsen, voorzitter Burgeradviesraad Sociaal, over het door de BAS uitgebrachte advies over dit onderwerp.

  De bijeenkomsten staan onder leiding van Jan Hoogenberg, directeur Bibliotheek Enschede
 • do18nov2021
  20:00 uur | Concordia Langestraat Democratie en bestuur
  De toekomst van Twente
  Hoe komt er meer vaart in de aanpak van de klimaat – en energiecrisis en van nog enkele andere urgente grote opgaven waar ook de Twentse samenleving voor staa...
 • vr25nov2022
  20:00 uur | Concordia Langestraat Maatschappelijke ontwikkelingen
  Zes keer sociaal domein.
  Groepen studenten van de academie Mens en Maatschappij en Creative Business van Saxion organiseren 6x een bijeenkomst ergens tussen november 2021 en april 2022. 
Deze studenten gebruiken het podium van Pakhuis Oost om een maatschappelijk probleem op de kaart te zetten en daar een dialoog aan te gaan met genodigden en bezoekers. 


  De thema’s die onder de aandacht komen bij Pakhuis Oost zijn:
  De onderstaande thema's worden door de studenten uitgewerkt:

  * Oorzaken en gevolgen van Loverboy-problematiek
  * Biedt het onderwijssysteem in Nederland iedereen evenveel kansen?
  * Arbeidsdiscriminatie vanwege verschillende migratieachtergronden. Ga jij voor een Achmed, Chi of een Jan?
  * Huiselijk Geweld
  * Drugsgebruik in Twente onder jongeren, wat brengt de toekomst hierin nog?
  * Hoe kunnen docenten, ouders en medeleerlingen betrokken worden bij het proces van de zoektocht van jongeren naar hun geaardheid?

  Meer informatie volgt eind oktober op dezde website.