Pakhuis Oost is het onafhankelijke platform in Twente voor maatschappelijk gesprek

Pakhuis Oost

Pakhuis Oost is het onafhankelijke platform in Twente voor maatschappelijk gesprek en organiseert debatten, filmavonden en fora met en voor burgers uit Twente over de toekomst van de regio.
Daarbij gaat het steeds over vragen als: waar willen we met Twente naar toe en wat is daar voor nodig?
Iedereen kan mee praten. Dat kan scherp en het mag schuren, maar respect en inhoud staan voorop.

Binnenkort bij Pakhuis Oost

 • do2jun2022
  20:00 uur | Hotel de Schout Democratie en bestuur
  Energievoorziening in Twente
  Wat is de gewenste situatie voor de energievoorziening in Twente?
  In deze pakhuis Oost bijeenkomst zetten we eerst de huidige situatie kort uiteen, de urgentie en de opogaven.
  daarna gaan we in op de mogelijke oplossingesrichtingen.
  In Denekamp Restaurant de Schout.
 • do16jun2022
  20:00 uur | Grolsch Veste Democratie en bestuur
  Democratische vernieuwing in Twente met Sander Schimmelpenninck
  Ziet Twente de meerwaarde er van in om samen met haar inwoners een lange termijn toekomstbeeld te schetsen, een kort en krachtig Panorama Twente 2050, dat verle...