Het bestuur van Stichting Pakhuis Oost.

Pakhuis Oost is een Stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 2018.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                        Maarten Witteveen
Secretaris:                        Peter Uit het broek
Penningmeester:            Willem Jaap Zwart
Leden:                               Jan Hoogenberg
                                             Henk ten Harkel