Het bestuur van Stichting Pakhuis Oost.

Pakhuis Oost is een Stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 2018.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                      Maarten Witteveen
Secretaris:                      Christine Ribbert
Penningmeester:           Willem Jaap Zwart
Lid:                                   Peter Uit het broek