Onze sponsors

De bijeenkomsten van Pakhuis Oost kunnen alleen georganiseerd worden door bijdragen van derden. De organisatie maakt natuurlijk kosten en wij zijn onze sponsors zeer erkentelijk voor hun steun. In een aantal gevallen in natura en in een aantal gevallen in geld.  

Wilt u Pakhuis Oost ook steunen? Neem dan contact met ons op via info@Pakhuis-Oost.nl 
Onze sponsors zijn: