1. "Zin en onzin van burgerwachten”

 Debat-serie: ‘Iedereen politieagent’? 
Over burgers en veiligheid.

Na jaren van gedogen klinkt nu overal de roep om handhaving. Bijvoorbeeld in de discussie over een vuurwerkverbod of over drugsoverlast. De politie heeft echter niet voldoende menskracht om consequent te handhaven. Soms krijgen burgers de politie niet aan de lijn als zij hulp zoeken. Raken zij daardoor niet (nog meer) het vertrouwen in de overheid kwijt? 
Op termijn zal de capaciteit van de politie niet groter worden. Daarom rijst de vraag of de handhaving kan worden verbeterd door bijdragen van burgers en digitalisering. Uit gesprekken met burgerwachten, politieagenten en experts blijkt de noodzaak hierover met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Over de mogelijkheden, maar ook over de risico’s. Zullen burgers het recht in eigen hand nemen? En tot welke privacy-problemen leidt de digitalisering van de politie?
Pakhuis Oost organiseert drie debatten over de betrokkenheid van burgers bij preventie en opsporing en de digitalisering. Leidt dit tot herstel van vertrouwen of aantasting van de rechtsstaat? Wij vertrekken vanuit heel concrete voorbeelden zoals de burgerwachten in Enschede Zuid, buurtapps en camera’s op het Wilminkplein. Betrokken burgers, wijkagenten, burgemeester Onno van Veldhuizen, vertegenwoordigers van de politieorganisatie en het openbaar ministerie, wetenschappelijke experts en bekende auteurs van TC Tubantia komen in de debatten aan het woord. En er is veel tijd ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan. Doet u mee? 

Bijeenkomst 1:  Zin en onzin van burgerwachten
Woensdag 4 maart 2020, 20.00 – 22.00
Aan de hand van de voorbeelden ‘Helmerhoek’ en ‘Boswinkel’ in Enschede gaan we met leden van de burgerwacht en wijkagenten in op de achtergronden, motieven, werkwijzen, verwachtingen en impact van de inzet van burgers. Welk effect hebben deze initiatieven op de veiligheid en het veiligheidsgevoel? Welke rechtsstatelijke vragen roepen zij op? Hoe verloopt de samenwerking tussen burgers en de overheid, c.q. de politie? 

Locatie: Tetem-gebouw, Stroinksbleekweg 16, Enschede