2. Zin en onzin van cameratoezicht en buurtapps

 Debat-serie: ‘Iedereen politieagent’? 
Over burgers en veiligheid,

Pakhuis Oost organiseert drie debatten over de betrokkenheid van burgers bij preventie en opsporing en de digitalisering. Leidt dit tot herstel van vertrouwen of aantasting van de rechtsstaat? Wij vertrekken vanuit heel concrete voorbeelden zoals de burgerwachten in Enschede Zuid, buurtapps en camera’s op het Wilminkplein. Betrokken burgers, wijkagenten, burgemeester Onno van Veldhuizen, vertegenwoordigers van de politieorganisatie en het openbaar ministerie, wetenschappelijke experts en bekende auteurs van TC Tubantia komen in de debatten aan het woord. En er is veel tijd ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan. Doet u mee? 

Bijeenkomst 2:  Zin en onzin van cameratoezicht en buurtapps

Uitgaande van het voorbeeld “Wilminkplein" in Enschede kijken we naar de inzet van digitale middelen (breed opgevat) voor het vergroten van de veiligheid op deze plek. Welke mogelijkheden bieden deze middelen bij preventie, opsporing en vervolging? Welke rechtstatelijke vragen roepen zijn op? Moeten we alle technologische mogelijkheden wel in willen zetten?

Voor opsporing en vervolging zijn er strikte regels, dat mag pas als er voldoende gemelde incidenten zijn. Tegelijkertijd wringt dat met het rechtvaardigheidsgevoel van burgers: Ik voel me onveilig waarom moet het eerst fout gaan? En wie bepaalt hoe vaak? Is dat niet gewoon een financiële afweging? Wat is mijn veiligheid de overheid waard?

Inleidingen door 

 Locatie: Balengebouw, Lonnekerspoorlaan 114, Enschede