"Overlast of ongehoord?" Over hangjongeren.

Overlast of ongehoord?  

Hangjongeren volgens buurtbewoners (Politie, z.d.); 

 Wanneer vind jij dat iemand onder de groep hangjongeren valt? En hoe denk jij over hangjongeren?   

Op 15 december wordt er ’s avonds een bijeenkomst georganiseerd door Social Work studenten over het thema hangjongeren. Tijdens deze bijeenkomst mag je je mening delen en reageren op wat de ander zegt (op een respectvolle manier) waardoor er een gesprek ontstaat. Ook komen er twee gastsprekers die op dit moment jongerenwerkers zijn maar vroeger ook onderdeel waren van de groep hangjongeren die hun verhaal en kijk op hangjongeren willen delen. Het doel van deze avond is het vergroten van het begrip voor de hangjongeren maar ook voor degene die zeggen dat ze last hebben van hangjongeren.  

De hangjongeren zijn zelf ook uitgenodigd om te kijken hoe zij tegen dit onderwerp aankijken en de mensen in de zaal ook inzicht te geven in waarom de hangjongeren ‘hangen’. Wat vinden de hangjongeren zelf van dit vooroordeel? Wat betekent ‘hangen’ überhaupt voor deze jongeren? En waarom doen ze dit?  

 Dus heb jij een bepaalde mening over hangjongeren en wil je meedenken en -praten over dit onderwerp, kom dan vooral!   

Wat is "Social Rebel"?
“Saxion 3e jaars studenten Social Work die gekozen hebben voor de specialisatie 'Welzijn & Samenleving' leren niet alleen in een organisatie werken met vaste groepen, maar leren ook het signaleren van maatschappelijke problematiek in wijken en buurten.  

Hun rol en taak is om signalen op te pakken en onder de aandacht te brengen zodat er op beleidsniveau wat aan gedaan kan worden. Hiervoor organiseren zij een bijeenkomst waarin een maatschappelijk probleem ‘op de agenda’ wordt gezet en waar mensen vanuit diverse disciplines met elkaar in gesprek gaan. Ook het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen in het gesprek. Deze opzet sluit goed aan bij de activiteiten die de Bibliotheek Enschede organiseert op het vlak van Ontmoeting en Debat, samen met Pakhuis Oost.''