Sorry, wij zijn racistisch!

Sorry, wij zijn racistisch!

Wij kunnen ons voorstellen dat deze titel veel vragen bij jullie oproept. 
Daarom willen wij als Social Work studenten van hogeschool Saxion Enschede het verhaal achter deze titel vertellen.
Het bespreken van racisme is van belang omdat het de rechten van de mens schendt.

Onze missie als sociaal werkers is om de rechten van de mens te beschermen en ervoor te zorgen dat hier aandacht aan wordt besteed. 
Het doel van deze avond is bewustwording en het taboe verbreken door het gesprek aan te gaan. 

Helaas komt het anno 2022 nog vaak voor dat er binnen de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd op basis van achtergronden.   Tijdens onze bijeenkomst op 26 januari nodigen wij een gastspreker uit die komt vertellen over zijn eigen ervaringen.  Misschien heb jij hier zelf een sterke mening over of heb je zelf een verhaal die je met ons wilt delen op deze bijeenkomst. 

Wij zien graag jullie 26 januari in de centrale Bibliotheek van Enschede.

Wat is "Social Rebel"?
“Saxion 3e jaars studenten Social Work die gekozen hebben voor de specialisatie 'Welzijn & Samenleving' leren niet alleen in een organisatie werken met vaste groepen, maar leren ook het signaleren van maatschappelijke problematiek in wijken en buurten.  

Hun rol en taak is om signalen op te pakken en onder de aandacht te brengen zodat er op beleidsniveau wat aan gedaan kan worden. Hiervoor organiseren zij een bijeenkomst waarin een maatschappelijk probleem ‘op de agenda’ wordt gezet en waar mensen vanuit diverse disciplines met elkaar in gesprek gaan. Ook het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen in het gesprek. Deze opzet sluit goed aan bij de activiteiten die de Bibliotheek Enschede organiseert op het vlak van Ontmoeting en Debat, samen met Pakhuis Oost.''