Biodiversiteit in de stad 2

Datum: 13 november 
Locatie: Balengebouw
Inloop: 19.30 uur
Aanmelden :


Entree: Gratis, vrije gift aanbevolen.

Inleiding door Anneke Coops (landschapsarchitect Het Oversticht) en korte presentaties door verschillende burgerinitiatieven uit Hengelo en Enschede, alsmede de natuur- en milieuraden. Wat is er mogelijk? Wat moet er daarvoor gebeuren? Wie moet/kan ‘aan de bak’? Verschillen tussen bestaande en nog te ontwikkelen wijken. Welke motieven en ambities hebben groepen burgers? Welke successen boekt men en welke knelpunten komt men tegen, onder andere in beleidsmatig opzicht en wat betreft het draagvlak in de eigen omgeving.

Locatie: Balengebouw, Lonnekerspoorlaan 114, Enschede
Inloop: 19:30 uur
Start:    20:00 uur
Entree: gratis, vrije gift aanbevolgen
Inschrijven via: https://www.concordia.nl/events
Moderator: Ernst Bergboer