Biodiversiteit in de stad

EEN GROENE STAD

Over biodiversiteit in Twentse steden


Onze steden zijn steeds meer versteend en de omgeving ervan dreigt verder te ontgroenen. Flora en fauna krijgen steeds minder ruimte en verschralen. Daardoor verslechtert het leefklimaat. In Twentse steden laten echter veel voorbeelden zien dat verbetering mogelijk is.  

Pakhuis Oost organiseert drie bijeenkomsten over de noodzaak tot en wenselijkheid van vergroening van de stad.  In deze serie gaan we in op de stand van zaken: Welke ontwikkelingen bestaan er op het gebied van biodiversiteit? Wat zijn de ambities van (groepen) burgers en overheden? Welke mogelijkheden en belemmeringen komen zij tegen bij initiatieven tot vergroening?  En wat kan de burger concreet doen om de biodiversiteit in Twentse steden te verbeteren? 

Inleiding door Bart ter Beek (stadsecoloog van Enschede) en enkele stagiaires die onderzoek hebben gedaan naar de stand van zaken in diverse wijken van Enschede. Een verkenning van het thema, waar hebben het eigenlijk over? Wat weten we? Wat willen we? Wat speelt er zoal in een stad als Enschede? Wat kan de (gemeentelijke) overheid betekenen? Wat is de rol van burgers? Hoe is de stand van zaken in diverse delen van de stad?