Energieopwekking in eigen beheer

Op donderdagavond 25 april  een debat over de kernvraag

Hoe krijgen burgers meer grip op de levering van energie en hoe halen ze daar zelf financieel  voordeel uit!? 

Bibliotheek  Almelo 19.30 uur Het Baken 3 Almelo.
Aanmelden via een mail aan: Info@Pakhuis-Oost.nl

Met een inleiding van Gerrit Hiemstra.
De levering van (schone) energie is essentieel in het dagelijks leven van iedereen. Voor de verwarming van ons huis, een warm bad, het bereiden van voedsel en voor het gebruik van talloze huishoudelijke apparaten. Iedereen is er dan ook bij gebaat dat de levering van energie zeker en betaalbaar  is en blijft!  

We beseffen gelukkig steeds meer dat het beter is dat we voor de levering van energie niet geheel afhankelijk zijn/blijven van bedrijven. Bedrijven die in ons huidige economische model  nu eenmaal voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van het maken van winst. Winst die grotendeels ten goede komt aan hun aandeelhouders en veel te weinig aan de gebruikers van de energie, de burgers. Dan botst het belang van het energiebedrijf met het (algemeen) belang van de burgers. De afgelopen jaren lieten helaas schrijnend zien dat velen, niet alleen de meest kwetsbaren in de knel komen door die botsing van  belangen.

Dat moet en kan anders, vindt Bram Reinders.  Hoe?  Door:

  1. als burgers in een buurt, wijk,  buurtschap, gemeente of bedrijventerrein nauw samen te werken in energiegemeenschappen of – coöperaties om zo zelf meer grip te houden op de levering van energie. Door als leden van de gemeenschap zelf (dus niet via een bedrijf!) te investeren in bv zon- op- dak, windturbines of warmtenetten.
  2. een krachtige en slagvaardige organisatie (ECO) op te zetten in Overijssel om die samenwerking te stimuleren, ondersteunen en borgen. Zonder winstoogmerk en los van de overheid of marktsector.
  3. via die samenwerking de opbrengsten van de eigen energieopwekking meer in eigen zak te houden (Lokaal eigendom). Dit betekent dat de lokale gemeenschap betrokken wordt bij besluitvorming en voordelen ontvangt van wind -, zonne - en warmteprojecten. Dit draagt bij aan de acceptatie van duurzame energieprojecten en leidt tot een eerlijkere verdeling van lusten en lasten.

De kernvraag wordt voorgelegd aan een panel, met daarin:

  1. Gerrit Hiemstra, voormalig weerpresentator bij de NOS, meteoroloog en ontvanger Machiavelliprijs 2021 voor communicatie over (gevolgen van) klimaatverandering.
  2. Siward Zomer, voorzitter van de Nederlandse koepelorganisatie Energie Samen en secretaris van REScoop, de Europese federatie van energiegemeenschappen. 
  3. Claudio Bruggink, Wethouder Hengelo.
  4. Miranda Scheffer, adviseur energietransitie bij RES Twente en Cogas.
  5. Govert Geldof, auteur van o.a. Complexiteit en de waarde van praktijkkennis.
  6. Piet Hein Speel, directeur Energiestudent.
  7. Andrea Kuiper-Vos, Directeur-Bestuurder Natuur en Milieu Overijssel.

Na deze twee introducties worden twee praktijkvoorbeelden gepresenteerd van de werkzaamheden van energiegemeenschappen, één uit Friesland en één uit Overijssel. Vanuit de aanwezigen in de zaal zullen we een Reflectiegroep en een Nieuwsgierigheidsgroep samenstellen die deze voorbeelden zullen onderzoeken en bevragen. Natuurlijk staat het de aanwezigen ook vrij om vragen te stellen.

De avond sluit af met een debat onder leiding van Leontien Kalverda, Programma manager Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, Universiteit Twente.

Aanmelden kan via; info@Pakhuis-Oost.nl