Jij bent niet welkom

Studenten van de opleiding Social Work van Saxion stellen de vraag of vluchtelingen uit verschillende continenten verschillend behandeld worden.

Zo wordt er een verschil gesuggereerd in opvang van Oekrainse oorlogsvluchtelingen en Islamitische vluchtelingen uit Arabische landen.

De vraag die wij ons op deze avond stellen is of deze suggestie klopt of niet en zo ja wat daarvan dan de achtergrond is. Uiteindelijk komt natuurlijk de vraag naar boven of een verschil in opvang gerechtvaardigd is.

Onder de titel " Jij bent niet welkom!" hebben  Social Work studenten van Hogeschool Saxion deze avond  over het verschil in de behandeling van westerse en niet-westerse vluchtelingen in Nederland voorbereid. 

Als motivatie voor dit onderwerp schrijven de studenten:
"De laatste tijd wordt dit onderwerp vaak op verschillende sociale mediakanalen en het nieuws besproken. Ook op onze stageplekken merken we dat er een verschil in behandeling is vanuit de samenleving. Iedereen heeft hier dan ook zijn of haar eigen mening over, maar waar komt het eigenlijk vandaan? Waardoor hebben mensen het gevoel dat westerse en niet-westerse vluchtelingen niet op dezelfde manier worden behandeld? Wat houdt deze verschillende behandeling in stand? Dit zijn allerlei zaken die ervoor hebben gezorgd dat wij voor dit onderwerp hebben gekozen."

Er zullen ook vakdeskundige gastsprekers zijn die hun ervaring betreft dit onderwerp met de zaal willen delen. 

Doel van deze avond is om  dit onderwerp bespreekbaar te maken. Tijdens de bijeenkomst proberen we toe te lichten waar deze verschillen in behandeling door komen en wat het in stand houdt. 

Heeft u hier ook een mening over en vindt u dit een interessant onderwerp om over mee te praten? Dan nodigen wij u graag uit op 8 december bij de centrale bibliotheek in Enschede. 

Wat is "Social Rebel"?
“Saxion 3e jaars studenten Social Work die gekozen hebben voor de specialisatie 'Welzijn & Samenleving' leren niet alleen in een organisatie werken met vaste groepen, maar leren ook het signaleren van maatschappelijke problematiek in wijken en buurten.  

Hun rol en taak is om signalen op te pakken en onder de aandacht te brengen zodat er op beleidsniveau wat aan gedaan kan worden. Hiervoor organiseren zij een bijeenkomst waarin een maatschappelijk probleem ‘op de agenda’ wordt gezet en waar mensen vanuit diverse disciplines met elkaar in gesprek gaan. Ook het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen in het gesprek. Deze opzet sluit goed aan bij de activiteiten die de Bibliotheek Enschede organiseert op het vlak van Ontmoeting en Debat, samen met Pakhuis Oost.''