Nederland in 2120 Uitgelicht

Ons land staat voor grote uitdagingen zoals natuurverlies, verstedelijking, droge zomers en wateroverlast door klimaatverandering. Daarom bekeken Wageningse onderzoekers welke rol de natuur kan spelen bij duurzame energie, stedenbouw, landbouw en hoogwaterveiligheid. Zij maakten een kaart van Nederland in 2120, zodat we ons beter kunnen voorbereiden op de toekomst. Hoe denk jij dat Nederland er over honderd jaar uitziet? 
Dat vertelt de Wageningse Onderzoeker Michael van Buuren ons op deze avond.
Hij gaat daar ook in op de veranderingen en mogelijkhedenn voor Twente.
Wordt het een optimistisch verhaal`?
Bezoek ook de weblog: