Provinciale aanpak Stikstof

Deze avond is vanwege het Coronavirus helaas afgelast.
Binnenkort meer over een eventuele verplaatsing van deze bijeenkomst.

De provincie Overijssel maakt in een presentatie duidelijk welke aanpak de provincie heeft bij het voorkomen van de Stikstof depositie. Het gaat daarbij om alle sectoren. Denk aan Landbouw, verkeer/vervoer, industrie en de recreatie sector.
Na de presentatie bestaat de mogelijkheid in gesprek te gaan met elkaar en de inleider.