The "Green Deal" met Bas Eickhout

Op deze avond komt Bas Eickhout vertellen over het Europees klimaatbeleid, “The Green Deal”. Hij gaat daarbij in op de kansen die dit biedt aan de regio. Wat kan Twente doen en wat zijn de mogelijkheden om aan te haken bij de Europese plannen. Twente kent een relatief groene economie en industrie. Ook het regionaal beleid is gericht op schone en duurzame economische activiteit. De inzet van de regio ligt op innovatie, hoe kan de regio haar innovatieve kracht inzetten om  bij te dragen aan “the green deal?”.