Woonbelemmering voor kwetsbare huurders

Elke grote stad kent bewoners die problemen hebben en die zichzelf (al dan niet tijdelijk) niet goed kunnen redden. Problemen van verschillende soort, van maatschappelijke en /of sociale aard. Denk daarbij aan: Psychische problemen, schulden, verslaving of anderszins. Ook Twente heeft te maken met deze mensen. Vaak trekken zij, wanneer het gaat om huisvesting, naar de grotere steden. Zo kennen de drie grote steden in Twente een relatief hoger aantal mensen met sociale en/of maatschappelijke problemen.

De vraag op deze avond bij Pakhuis Oost is: In welke mate is huisvesting van invloed op het vergroten of verminderen van de zelfredzaamheid van mensen met een sociaal en/of maatschappelijk probleem?

Dit onderwerp komt niet uit de lucht vallen maar kent zijn oorsprong in problemen bij de huisvesting van kwetsbare mensen bij particuliere verhuurders. Steeds vaker signaleren professionele zorgverleners (politie, verslavingszorg en wijkteam medewerkers) dat slechte woonomstandigheden de situatie van kwetsbare mensen verergeren en mede daardoor vaak structureel en uitzichtloos wordt. Dat laatste kan niet de bedoeling zijn.
Vragen die op deze avond aan de orde komen zijn:
Wat zijn voor kwetsbare mensen woonomstandigheden die hun situatie bestendigen in plaats van bijdragen aan een reintegratie en hoe kunnen die omstandigheden voorkomen worden?
Het zal deze avond zeker ook gaan over particuliere (kamer)verhuurders. Dit segment lijkt minder gereguleerd en gecontroleerd dan de gevestigde sociale verhuur en de vraag zal aan de orde komen hoe het komt dat er bij de  ene verhuurder geen problemen zijn en dat bij de andere verhuurder de problemen bij huurders ondanks intensieve ondersteuning van professionals groter worden.
Wat kan gedaan worden aan verbetering op het terrein van huisvesting voor deze kwetsbare groep?

Aan het woord komen huurders die uit eigen ervaring te maken hebben gehad met (slechte) huisvesting en de invloed daarvan op hun maatschappelijke reintegratie.
Daarnaast wordt een inleiding verzorgd vanuit de hulpverlening door 
Jessica Mensink begeleider bij Tactus en Marloes Olde Hampsink vanuit het Wijkteam Enschede. 
John Olde  Olthof , bestuurslid WoON Twente, trekker thema Regionale Woningmarkt binnen WoON en directeur-bestuur Reggewoon,  verzorgt samen met  Annemarie Veneman, woonconsulent bij Domijn een  inleiding.  
Vanuit de groep particuliere verhuurders zijn de pensions uitgenodigd.

 De avond staat onder leiding van Nicole Ketelaar, van het Lectoraat Social Work van Saxion.

Kaarten bestellen via: https://www.concordia.nl/bestel/30440 (gratis)